ทุกวัน ทุกคืน

posted on 23 Jul 2013 12:19 by norachit
เธอเป็นคนที่ทำให้ฉัน
นั่งฟังเพลงรักได้ทั้งวัน
เพลงเดิมเดิมกลับมีสีสัน
เปลี่ยนเป็นเพลงรักอัศจรรย์
เพลงเพลงเดิมที่เราเคยร้อง
กลับดูใหม่ทุกท่วงทำนอง
นานเพียงใดก็อยากจะร้อง
หากมีเราสองคนด้วยกัน
ทุกวัน ทุกคืน ทุกคืน ทุกวัน
ทั้งวัน ทั้งคืน ทั้งคืน ทุกวัน
ทุกคืน ทั้งวัน ทั้งวัน ทุกคืน
ทั้งวัน ทั้งคืน ทุกคืน ทุกวัน
เวลา

Comment

Comment:

Tweet