reverse

 

เวลาได้มาถึงแล้ว

ฉันคงก้าวไปกับเธออีกไม่ได้

นั่นไม่ใช่ที่ของฉัน

 

 

เวลาได้มาถึงแล้ว

วันแห่งความเยาว์วัย

กำลังถูกเรียกคืน

 

 

เวลาได้มาถึงแล้ว

เสียดายที่เธอคงไม่เห็น

เพราะเธอเพิ่งข้ามเส้นนั้นไป

 

 

เวลาได้มาถึงแล้ว

ปฎิทินบนผนังบ้านฉันเริ่มย้อนกลับ

สู่ปีแรกของทศวรรษที่ 90

 

 

เวลาได้มาถึงแล้ว!!

 

 

 

หนียุค 2000 ไปด้วยกันดีกว่า